Αρχική λέξη / Αρχικό κείμενο
Μετάφραση
Μετάφραση από

Μετάφραση σε

Οδηγίες χρήσης:

Ο Μεταφραστής είναι ένα απλό εργαλείο που επιτρέπει σε κάποιον, την μετάφραση λέξεων ή ολόκληρων κειμένων από και σε όποια γλώσσα επιθυμεί (π.χ. μετάφραση από αγγλικά στα ελληνικά , μετάφραση ελληνικά σε αγγλικά , μετάφραση ελληνικά σε ιταλικά κλπ.). Το σύνολο τον διαθέσιμων από και προς μετάφραση γλωσσών είναι 35.

Η χρήση του Μεταφραστή είναι απλή. Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητή η χρήση του. Το παράδειγμα περιγράφει τα βήματα για την μετάφραση της πρότασης "Σήμερα είναι Δευτέρα" από τα ελληνικά στα αγγλικά.

Βήματα:
1. Γράφουμε ( ή κάνουμε paste) την πρόταση "Σήμερα είναι Δευτέρα" στο κουτάκι κειμένου με την ένδειξη "Αρχική λέξη / Αρχικό κείμενο".
2. Διαλέγουμε την επιλογή "Greek" από τι λίστα γλωσσών με την ένδειξή "Μετάφραση από"
3. Διαλέγουμε την επιλογή "English" από τι λίστα γλωσσών με την ένδειξή "Μετάφραση στα"
4. Πατάμε το κουμπί "μεταφραση" και περιμένουμε για λίγο *
5. Στο κουτάκι με την ένδειξη "Μετάφραση" εμφανίζεται το αποτέλεσμα της μετάφρασης, "Today is Monday"

Υποσημειώση:
* Ο χρόνος που απαιτείται από την στιγμή που πατάμε το κουμπί "Μετάφραση" μέχρι την εμφάνιση του αποτελέσματος είναι ανάλογος των αριθμών των λέξεων που περιέχει το αρχικό μας κείμενο. Όσο πιο πολλές είναι η λέξεις του κειμένου τόσο μεγαλύτερος χρόνος χρειάζεται για την μετάφρασή του.